Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

przewodnicząca: Maria Prochacka IIIa
z-ca przewodniczącej: Michał Jamrozy IIa
skarbnik: Aleksandra Kowalska IIa
sekretarz: Karolina Koprowska IIa

Accessibility
Zamknij
Dla gimnazjalistów