KLASA MATEMATYCZNO-EKOLOGICZNA

Jest to klasa z rozszerzoną matematyką i językiem angielskim oraz do wyboru z rozszerzeniem z biologii lub geografii.

Specjalność: Ekologia i klimat

To klasa ze specjalnością dla uczniów zainteresowaniach ekologicznych, którzy chcą nauczyć się twórczego i krytycznego myślenia o problemach i wyzwaniach środowiska naturalnego, świadomego reagowania na zmiany klimatyczne oraz podnoszenia świadomości ekologicznej.

Specjalność: Ekonomia i biznes

To klasa ze specjalnością dla uczniów o zainteresowaniach ścisłych.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast