Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

TERMIN TEMATYKA ZAINTERESOWANI
1 WRZEŚNIA o godzinie 17:00 SPOTKANIE Z DYREKTOREM

SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI KLAS

RODZICE WSZYSTKICH KLAS
1 WRZEŚNIA SPOTKANIE Z DYREKTOREM SZKOŁY RADY ODDZIAŁOWE
3 LISTOPADA o godzinie 17:00 SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI KLAS RODZICE WSZYSTKICH KLAS
3 LISTOPADA SPOTKANIE Z DYREKTOREM SZKOŁY KOMITET STUDNIÓWKOWY
8 GRUDNIA w godzinach od 17:00 do 18:00 INFORMACJE O PROPONOWANYCH OCENACH ŚRÓDROCZNYCH DLA UCZNIÓW KLASY I, II, III

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

RODZICE WSZYSTKICH KLAS
19 STYCZNIA o godzinie 17:00 PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA

WYKŁAD PEDAGOGIZUJĄCY – REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI KLAS

 

RODZICE WSZYSTKICH KLAS
23 MARCA o godzinie 17:00

od 17:00 do 18:00

INFORMACJA O PROPONOWANYCH OCENACH KOŃCOWOROCZNYCH DLA UCZNIÓW KLAS III

POŻEGNANIE RODZICÓW KLASY III

KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA RODZICÓW KLAS I i II

RODZICE WSZYSTKICH KLAS
26 MAJA o godzinie 17:00 INFORMACJA O PROPONOWANYCH OCENACH KOŃCOWOROCZNYCH DLA UCZNIÓW KLASY I i II

SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI KLAS I i II

RODZICE KLAS I i II
26 MAJA SPOTKANIE Z DYREKTOREM – PODSUMOWANIE PRACY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 RADY ODDZIAŁÓW
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast