Dyrekcja i nauczyciele

Anna Wacławczyk
Dyrektor

Nauczyciele

mgr Ewa Adamska – Bijak – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel biologii    

mgr Agata Abram– nauczyciel dyplomowany, pedagog szkolny.

mgr Izabela Bliźniuk – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel języka angielskiego.

mgr Anna Grabińska-Bernat – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel języka niemieckiego.

dr Piotr Jeleń – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel fizyki i informatyki.

Beata Palmąka, nauczyciel języka polskiego

mgr Elżbieta Kaszyńska – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz.

mgr Anna Karolewska – nauczyciel dyplomowany, socjoterapeuta.

mgr Robert Kocjan – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

mgr Sylwia Dreja – Mróz – nauczyciel mianowany, nauczycielka chemii.

mgr Renata Piechowicz-Popczyk – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel geografii.

mgr Dorota Podleżyńska – nauczyciel dyplomowany, rehabilitant.

mgr Agata Świder – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego.

mgr Anna Wacławczyk – nauczyciel dyplomowany, nauczycielka matematyki.

mgr Bartłomiej Eremko – nauczyciel mianowany, tyflopedagog.

mgr Renata Włodek – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel języka polskiego i WOK.

mgr Katarzyna Pałka – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel języka angielskiego

mgr Karina Usarek, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel języka angielskiego

ksiądz katecheta:

ks. Rafał Kaszuba

Accessibility
Zamknij
Dla gimnazjalistów