Kalendarz roku szkolnego

Rok szkolny 2017 / 2018

4 września

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

12 września

Konferencja RP o godz. 14.30

20 września

Zebranie z rodzicami klasy 1, 2, 3 o godz. 17.00

30 września

Ostateczny termin złożenia do dyrektora szkoły wstępnych deklaracji maturalnych – klasa 3

14 października

Dzień Edukacji Narodowej

16 października

Akademia z okazji Święta Edukacji – Gala Belferków.
Ślubowanie klasy 1

17 października

Ostateczny termin złożenia do dyrektora szkoły zaświadczeń z poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

1 listopada

Dzień Wszystkich Świętych (dzień wolny)

21 listopada

Zebranie z rodzicami klasy 1, 2, 3 o godz. 17.00

11 listopada

Święto Niepodległości

21-24 listopada

Próbna matura z Operonem

6 grudnia

Mikołajki

11 grudnia

Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach na I semestr.
Konsultacje dla rodziców od 17.00 – 18.00

22 grudnia

Jasełka – wspólna wigilia na auli

23 – 1 stycznia

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia

Święto Trzech Króli

11 stycznia

Konferencja klasyfikacyjna o godz. 15.00.
Spotkanie z rodzicami o godz. 17.00

15 stycznia

Początek II semestru

20 stycznia

Studniówka

29 stycznia- 11 lutego

Ferie zimowe

19 lutego

Lekcja koleżeńska o godz. 13.45
Konferencja plenarna o godz. 14.30

…….marca

Rekolekcje wielkopostne

8 marca

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

22 marca

Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

dla klasy 3. Informacja dla rodziców.

29 marca – 3 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

24 kwietnia

Konferencja klasyfikacyjna dla klasy 3 o godz. 14.30

27 kwietnia

Uroczyste zakończenie zajęć dla klasy 3

30 kwietnia

Dzień wolny po odpracowaniu 30 września 2017 r.

maj- czerwiec

Minimatura dla klasy 1 i mała matura dla klasy 2

1 maja,
3 maja

Święto Pracy – dzień wolny

2 maja Dzień wolny po odpracowaniu 13 stycznia 2018 r.

4,7,8 maja

Egzamin maturalny (dni wolne dla klas I i II)

16 maja

Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych. Spotkanie z rodzicami uczniów klasy 1 i 2

31 maja

Boże Ciało – dzień wolny

1 czerwca

Dzień wolny po odpracowaniu 21 kwietnia 2018 r.

19 czerwca

Konferencja klasyfikacyjna dla klasy 1 i 2 o godz. 14.30

22 czerwca

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

29 czerwca

Konferencja plenarna o godz. 9.00

3 lipca

Wydanie świadectw maturalnych

Accessibility
Zamknij
Dla gimnazjalistów