Klub Myśli Społeczno – Politycznej

Regulamin Norwidowskiego Klubu Myśli Społeczno – Politycznej

  1. Norwidowski Klub Myśli Społeczno – Politycznej działa przy III LO w Będzinie.
  2. Celem Klubu jest krzewienie i rozwój kultury politycznej wśród młodzieży, propagowanie idei demokratycznego społeczeństwa, kształtowanie postaw świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu, zaangażowanie w problemy współczesnego świata.
  3. Klub może realizować swoje cele poprzez:- organizowanie spotkań z osobami zaangażowanymi w działalność społeczną i polityczną,
   – organizowanie spotkań dyskusyjnych członków i sympatyków Klubu,
   – popularyzowanie wiedzy z zakresu myśli społeczno – politycznej poprzez sesje naukowe, prelekcje, wykłady, debaty, konkursy,
   działalność kulturalną,
   – organizowanie wycieczek o charakterze edukacyjnym, zwiedzanie Sejmu oraz instytucji związanych z życiem politycznym państwa,
   – prowadzenie działalności wydawniczej,
   – współpracę z klubami innych szkół o podobnym profilu działalności oraz instytucjami samorządów lokalnych, powiatowych i wojewódzkich.
  4. Oferta uczestnictwa w przedsięwzięciach Klubu skierowana jest do uczniów III LO w Będzinie oraz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Będzińskiego.
   Opiekun Norwidowskiego Klubu
   Myśli Społeczno – Politycznej
   Mgr Elżbieta Kaszyńska

Inauguracja działalności Norwidowskiego Klubu Myśli Społeczno – Politycznej

Wizytą w Starostwie Powiatowym zainaugurował działalność Norwidowski Klub Myśli Społeczno – Politycznej. Celem działalności Klubu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu problematyki społecznej i politycznej oraz rozwój kultury politycznej wśród współczesnej młodzieży. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w prelekcjach, debatach, dyskusjach, sesjach naukowych, spotkaniach z osobami zajmującymi się działalnością społeczną i polityczną, dla których ważny jest kształt współczesnego demokratycznego społeczeństwa, zapraszamy do udziału w zajęciach KLUBU. Zapisy przyjmuje opiekun Klubu p. prof. Elżbieta Kaszyńska (pracownia nr 40).

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast