Tag - szkół

Ó S M O K L A S I Ś C I i Rodzice ósmoklasistów!!!

Oferta NORWIDA dla absolwentów szkół podstawowych to duże wyzwanie. Po wielu godzinach dyskusji, doszliśmy do wniosku, że nie chcemy na Was eksperymentować, nie chcemy kusić i składać obietnic bez pokrycia. Szkoła jest po to, aby uczeń się w niej uczył. Ma ją skończyć i jak najlepiej zdać maturę. Choć dziś o tym nie myślicie, to właśnie dziś Wasza decyzja o wyborze rozszerzeń na wynik tej odległej matury wpłynie najbardziej. Oferta NORWIDA właśnie z tą dla Was odległą przyszłością się [...]

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast