Zawody przyszłości

Gimnazjalisto!

W roku szkolnym 2017/2018 „Norwid” stawia na Twoją  przyszłość.

Przeanalizowaliśmy rynek pracy, znamy perspektywy zawodowe w Polsce i Unii Europejskiej na najbliższe lata.

Pomożemy Ci wybrać nowoczesny zawód!

 

Oto lista preferowanych zawodów przyszłości:

Akustyk biur – zatrudniona na tym stanowisku osoba zajmuje się tworzeniem i wyposażeniem komfortowego i akustycznego biura (np. call center i sal konferencyjnych); w wykonywaniu tej profesji wymagane jest wykształcenie wyższe techniczne; wybierz więc matematykę!

Brand Manager – „opiekun marki”,  menedżer marki; osoba zarządzająca projektami i procesami dotyczącymi danej marki produktu; preferowane jest wyższe wykształcenie na kierunku menedżerskim; wybierz więc matematykę, geografię i język obcy!

Broker informacji – tzw. wolny zawód; infobroker, osoba zbierająca informacje na potrzeby firmy czy instytucji, zgodnie z jej wytycznymi. Pracuje z każdym źródłem informacji – począwszy od  Internetu, telewizji, archiwów, poprzez banki danych, książki, czasopisma; preferowane wykształcenie humanistyczne; wybierz więc język polski i wiedzę o społeczeństwie!

Coach – osoba towarzysząca klientowi w osiąganiu „wyżyn możliwości” w życiu (life coach), karierze (career coach), biznesie (business coach – dla menedżerów średniego szczebla), organizacji  (executive coach – dla najwyższej kadry kierowniczej), sporcie (sport coach). Jej głównym zadaniem jest odkrycie potencjału człowieka przez umiejętne zadawanie pytań i pomoc w odnalezieniu odpowiedzi, rozwiązań; wybierz więc język polski i wiedzę o społeczeństwie!

Content manager – kierownik ds. zawartości serwisów internetowych; osoba zarządzająca zawartością stron internetowych. Współpracuje z wszystkimi osobami, które zajmują się tworzeniem strony. Oprócz umiejętności technicznych, ważna jest tu także umiejętność współpracy w zespole oraz umiejętność selekcji informacji; wybierz więc matematykę!

Coolhunter – „łowca trendów”, osoba zajmująca się głównie obserwowaniem trendów panujących w danej grupie społecznej. Coolhunter jest jednym z ogniw „łańcucha badań” marketingowych. Jego praca polega na obserwowaniu zachowań i zwyczajów młodych ludzi w klubach, na różnego rodzaju imprezach i koncertach – w celu wyławiania trendów modnego stylu życia. Jakie nosi się buty, fryzury, co zamawia się do picia oraz jakich nowych słów używa się w rozmowach; wybierz więc język polski i język obcy!

Copywriter – osoba pisząca teksty do reklam radiowych, prasowych i telewizyjnych (pisze tzw. „slogany reklamowe”). Uczestniczy w całym procesie tworzenia reklamy począwszy od ustalenia treści graficznego motywu ogłoszenia czy ulotki, poprzez tworzenie tekstów reklamowych, scenariuszy filmów reklamowych, spotów radiowych, dopasowywanie muzyki do reklam; wybierz więc język polski i język obcy!

Doradca finansowy – to stosunkowo młoda profesja w naszym kraju. Doradca finansowy zajmuje się dopasowywaniem oferty banków (kredyty, fundusze inwestycyjne, lokaty, itp.) do potrzeb klienta po wcześniejszym ich zbadaniu. W tym zawodzie wskazane jest wykształcenie ekonomiczne, jednak nie jest ono niezbędne. Aby wykonywać ten zawód należy posiadać wykształcenie wyższe, najlepiej z zakresu bankowości i finansów, ekonomii; wybierz więc geografię i matematykę!

Doradca ds. żywienia osoba dopasowująca i przygotowująca dla klienta odpowiednią dietę oraz dodatkowe zalecenia (np. ruch, gimnastykę) zależnie od dokonanej wcześniej diagnozy: pomiaru ilości tkanki tłuszczowej i mięśni w organizmie, poznania stylu i trybu życia, stanu zdrowia, upodobań kulinarnych, wcześniejszych doświadczeń z dietą, itd. Do wykonywania tego zawodu uprawnia m.in. ukończenie dietetyki. Dietetykę można studiować na uniwersytetach przyrodniczych, niektórych akademiach medycznych; wybierz więc chemię i biologię!

Key account manager – kierownik ds. kluczowych klientów (KAM); podobnie jak w przypadku brand managera stanowisko związane z zarządzaniem procesami i projektami (jednak również ludźmi w przypadku branży FMCG – dóbr szybko zbywalnych oraz branży ubezpieczeniowej, gdzie KAM koordynuje pracę przedstawicieli handlowych i sprzedawców). Osoba ta sprawuje opiekę nad klientami korporacyjnymi, poprzez doradzanie im, negocjacje, sprzedaż produktów czy usług. Dokonuje także analizy rynkowej branży, konsumentów, konkurencji, opracowuje raporty marketingowe i cenowe, akcje promocyjne, przygotowuje umowy; wybierz więc język polski i język obcy lub geografię i matematykę!

Konsultantka ślubna – tak zwana wedding planner, jest osobą odpowiedzialną za wszelkie przygotowania do ślubu i wesela. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na tego typu profesję zaczynają powstawać kursy szkolące w tym zakresie. Konsultantka ślubna powinna posiadać wiedzę dotyczącą obsługi klienta, w tym radzenia sobie w trudnych, emocjonujących sytuacjach, opieki nad klientem w trakcie przygotowań do ślubu i wesela, formalności ślubnych, aranżacji i dekoracji miejsca, tradycji ślubnych oraz szerokie rozeznanie w branży ślubnej. Jest bowiem odpowiedzialna za załatwianie wszelkich spraw, począwszy od pomagania w wyborze sukni ślubnej, skończywszy na pomaganiu w wyborze koloru zaproszeń czy wystroju kościoła;  wybierz więc język polski i język obcy!

Mechatronik – specjalista w zakresie wytwarzania urządzeń stanowiących kombinację mechaniki precyzyjnej, elektroniki, automatyki i robotyki oraz informatyki. Jest to zawód dla osób posiadających zainteresowania techniczne, przed wszystkim z zakresu projektowania, konstruowania i budowania  maszyn i urządzeń. To zawód dla osób zainteresowanych robotyką, sztuczną inteligencją, mikrourządzeniami, robotami sterowanymi numerycznie. Mechatronik znajdzie zatrudnienie w przemyśle elektromaszynowym, elektronicznym, motoryzacyjnym, lotniczym; wybierz matematykę i język obcy!

Mediator sądowy – osoba nie zaangażowana w konflikt, która za pomocą określonych procedur mediacyjnych pomaga stronom dojść do porozumienia poza salą sądową. Ugoda, która jest  zawarta przed mediatorem, zostaje zatwierdzona przez sąd i wtedy ma moc ugody zawartej przed sądem. Na mocy ustawy mediatorem może zostać osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Wykształcenie prawnicze nie jest tu konieczne, choć może być pomocne w przypadku mediacji z zakresu sporów gospodarczych. W przypadku konfliktów rodzinnych pożądane jest wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne, socjologiczne czy z zakresu resocjalizacji; wybierz więc język polski i wiedzę o społeczeństwie!

Maitre d’hotel szef hotelu, co zwykle w praktyce oznacza szef sali restauracyjnej. Osoba, która wita gości, pomaga i wskazuje im stolik, oferuje specjalności kuchni oraz dobiera trunki. Ponadto pilnuje, aby gościom niczego nie brakowało i żeby byli zadowoleni. Aby wykonywać ten zawód, należy posiadać wykształcenie w kierunku hotelarskim (turystyczno – hotelarskim). Niezbędna jest także dobra znajomość języków obcych; wybierz więc język obcy i geografię!

Manager przedsiębiorstw i organizacji turystycznych – organizuje i zarządza agencjami i biurami turystycznymi, obiektami noclegowymi, stowarzyszeniami agroturystycznymi i turystyki kwalifikowanej. Aby wykonywać ten zawód, należy posiadać wykształcenie w kierunku geograficznym. Niezbędna jest także dobra znajomość języków obcych; wybierz więc język obcy i geografię!

Payroll manager – kierownik ds. kadrowo-płacowych, menedżer ds. wynagrodzeń.  Osoba zarządzająca systemem wynagrodzeń i wszelkimi sprawami, które wiążą się z płacami (zasiłki chorobowe, opiekuńcze, rodzinne, wychowawcze, pielęgnacyjne). Ponadto do jego obowiązków należy tworzenie i uaktualnianie systemu dokumentacji pracowniczej, listy płac, realizacji spraw kadrowych (urlopy, zaświadczenia, świadectwa pracy, zawieranie umów, pracownicze ubezpieczenia grupowe. Do jego zadań należy także informowanie pracowników o wszelkich zmianach w przepisach dotyczących płac, urlopów, umów; wybierz więc geografię i matematykę!

Personal shopper – osobista stylistka: jej zadaniem jest „dokonanie rewolucji” w naszej garderobie. Nadrzędnym celem tej osoby jest wykreowanie nowego wizerunku/image’u klienta. Wiąże się z tym projektowanie fryzur, dodatków zarówno dla zwykłych klientów, jak też znanych osób. Pomocna okazuje się w tym znajomość historii sztuki, malarstwa, rzeźby czy proporcji i anatomii ciała ludzkiego; wybierz więc język polski i biologię!

Rezydent – przedstawiciel biura podróży, reprezentujący firmę w docelowym miejscu; „łącznik” biura podróży z klientem. Inaczej określany jako pracownik biura podróży przebywający w miejscu destynacji – czyli w miejscu, do którego przybywają turyści. Jego zadaniem jest przede wszystkim opieka nad grupą oraz dbanie o wizerunek i interesy biura podróży.  Niektóre biura podróży dzielą pracę rezydenta na węższe specjalizacje: pilotów – dbających o komfort wypoczynku gości, zajmujących się przewozem z i na lotnisko, pełniących dyżury w hotelach, rozwiązujących pojawiające się problemy gości; service managerów – nadzorujących pracę pilotów oraz wypełnianie przez kontrahentów biura warunków zawartej z nim umowy; animatorów – zajmujących się prowadzeniem zajęć sportowych i kulturalnych. W tym zawodzie pomocne jest wykształcenie w zakresie turystyki; wybierz więc język obcy i geografię!

Spokesman – rzecznik prasowy: osoba odpowiedzialna za całokształt informacji dotyczących firmy czy urzędu, która jest przekazywana do mediów. Odpowiada także za budowanie strategii firmy względem mediów. Pełni rolę informacyjno-reprezentacyjną, zarządza informacjami na temat firmy, przygotowuje oświadczenia władz firmy oraz sporządza raporty dotyczące informacji zwrotnych na jej temat, organizuje konferencje prasowe, zajmuje się udzielaniem telefonicznych odpowiedzi. Wskazane jest wykształcenie wyższe humanistyczne, np. z  zakresu public relations, gdzie przekazywane są treści związane z komunikacją i przepływem informacji, a także tematyka dotycząca historii prasy, radia i telewizji czy też marketingu politycznego; wybierz więc język polski i geografię!

 

Taksator specjalista od szacowania wartości nieruchomości. Dokonuje wycen typowych – domów, gruntów oraz wycen nietypowych: masztów radiowych, złóż kruszyw, unikalnych maszyn, bunkrów, wraków statków, terenów pod składowiska odpadów itp. Doradza i opiniuje celowość zakupu lub zbycia nieruchomości oraz wykonuje kalkulację opłacalności danej inwestycji. Jest także doradcą w zakresie spraw związanych z interpretacją prawa (również podatkowego) dotyczącego nieruchomości. Wśród cech niezbędnych w tej profesji należy wymienić dokładność, bardzo dobrą znajomość rynku i rządzących nim praw oraz aktualnych tendencji w danej branży. Ten dobrze płatny zawód wykonuje się (po ukończeniu studiów prawniczych) – indywidualnie lub w kancelarii rzeczoznawców majątkowych; wybierz więc język polski i wiedzę o społeczeństwie!

Trendsetter człowiek „żywa reklama”. Jego  zadaniem jest tworzenie wokół lansowanego na rynku produktu „pozytywnego klimatu”. Podobnie jak zawód coolhuntera – profesja ta stanowi część szeroko zakrojonych działań marketingowych. Zadaniem trendsettera jest bywanie w modnych klubach i promowanie marek, głównie za sprawą własnej charyzmy. W takiej reklamie nie chodzi już o sam produkt, ale o stworzenie mody na jego używanie. Trendsetter to zwykle ubrany zgodnie z najnowszymi trendami bywalec imprez, wyposażony przez pracodawcę w najnowszy model telefonu komórkowego, nowy samochód, będący gwiazdą każdego wieczoru. Trendsetter nawiązuje kontakty z ludźmi i „przy okazji” promuje różne produkty, np. częstuje klubowiczów konkretną marką papierosów, itd.; wybierz więc język polski i język obcy!

 

Underwriter – analizuje, bada i na tej podstawie akceptuje ryzyko konkretnej polisy dla zatrudniającego go zakładu ubezpieczeń. To specjalista ubezpieczeniowy, który ocenia od jakiego rodzaju ryzyka można ubezpieczyć się w danym towarzystwie ubezpieczeń. Akceptuje lub odrzuca ryzyko.  Decyduje o podjęciu się lub odrzuceniu przez reprezentowane przez niego towarzystwo, ubezpieczenia danego obiektu, instytucji, osoby itd. Potrzebne tu są studia z dziedziny ubezpieczeń na poziomie licencjackim lub magisterskim; wybierz więc geografię i matematykę!

 

Zoopsycholog psycholog zwierząt, specjalista od zachowań zwierząt, nierzadko nazywany także behawiorystą. Osoba, która pomaga właścicielom zwierząt i ich podopiecznym w lepszym zrozumieniu swoich potrzeb, zachowań i emocji w celu stworzenia satysfakcjonującej relacji. Często potrzebne jest w tym celu usunięcie lub zredukowanie niepożądanych i niepokojących zachowań. Zoopsycholog może także udzielać porad osobom planującym posiadanie zwierzęcia (tak, aby jak najbardziej dopasować ich oczekiwania i styl życia do np. konkretnej rasy zwierząt); wybierz więc chemię i biologię!

 

Zoofizjoterapeuta specjalista od rehabilitacji ruchowej zwierząt. Przeprowadza testy sprawności ruchowej zwierząt oraz wykonuje zabiegi fizykoterapii, kinezyterapii i masażu u zwierząt z różnymi schorzeniami mięśniowymi oraz u zwierząt zdrowych celem poprawy ich samopoczucia i kondycji. Przeprowadza także masaż u zwierząt uczestniczących w różnych zawodach czy sportach. Ustala program ćwiczeń fizjoterapeutycznych indywidualnie dopasowany do stanu zdrowia i sprawności ruchowej zwierzęcia; wybierz więc chemię i biologię!

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast