Rozkład dzwonków

Rozkład dzwonków
Lekcja Czas trwania
0 7.40-8.25
1 8.30-9.15
2 9.20-10.05
3 10.10-10.55
4 11.10-11.55
5 12.05-12.50
6 12.55-13.40
7 13.45-14.30
8 14.35-15.20

Rozkład dzwonków
Wersja skrócona

Nr lekcji    godziny:
0    7.50-8.25
1    8.30-9.05
2    9.10-9.45
3    9.50-10.25
4    10.30-11.05
5    11.10-11.45
6    11.50-12.25
7    12.30-13.05