Poznaję historię, jestem aktywny społecznie

Autor: mgr Robert Kocjan – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

W ramach realizacji projektów historyczno – obywatelsko – prawnych w 3 LO podejmowane są działania na rozmaitych płaszczyznach. Są to m.in.:

1.Norwidowskie Noce Historyczne:

Noce Historyczne w Norwidzie to projekt przeprowadzany z powodzeniem od 7 lat. Jest nowatorski na skalę ogólnopolską i nieszablonowy. Każda Noc Historyczna poświęcona jest odrębnej tematyce. Specjalnie napisane gry historyczne, quizy oraz „części stałe nocy” aktywizują młodzież zaangażowaną w przygotowanie nocy. Taka formuła zgłębiania „dziejów” pozwala na inne, przystępne, atrakcyjnie poznanie historii Polski, Europy, świata. Zaproszeni goście z wartościowymi prelekcjami, spotkania ze świadkami historii, zakotwiczenie tematyki w przemiany społeczne, świata muzyki, specjalna sceneria… otwierają uczestników na całościowe pojmowanie historii. Dla niektórych „stałych bywalców”- dzisiaj już absolwentów- Noce Historyczne to czas, do którego chętnie powracają każdego roku.

2.Programy Centrum Edukacji Obywatelskiej:

realizowane przez grupy projektowe 3 LO : „Młody Obywatel”, „Młodzi w Akcji”, „Młodzi Głosują”

Działania młodzieży przynosiły upragnione efekty. Projekty zostały wysoko oceniali koordynatorzy z CEO. Dwukrotnie zostaliśmy zaproszeni do Warszawy na OPPM – elitarne spotkania aktywnej obywatelsko i społecznie młodzieży. Tam mogliśmy się dzielić efektami naszej pracy z licealistami z całej Polski. Grupy projektowe przedstawiały ponadto efekty swojej pracy zaproszonym gościom. Realizacja długofalowych projektów przyczynia się do rozwoju u uczniów ważnych umiejętności i kompetencji: pracy w zespole zadaniowym, zdolności informatycznych, organizacyjnych, wystąpień publicznych, przeprowadzania wywiadów, sąd ulicznych, sporządzania relacji z działań projektowych; projekty kształtują ponadto kompetencji liderskie, odpowiedzialność i kreatywność oraz aktywność obywatelską. Projekty społeczno – obywatelskie realizowane przez młodzież 3 LO zawsze zaadresowane były i realizowane z myślą o społeczności lokalnej.

3. Budzik Patriotyczno-obywatelski:

projekt szkolny skupiający się na kultywowaniu polskiej historii, tradycji, poznawaniu „ małej ojczyzny”, a także aktywności obywatelskiej i przedsiębiorczości.

W ramach realizacji tego projektu młodzież 3 LO, poprzez udział w krótkich wykładach, prelekcjach filmów, ma możliwość aktywnego uczestnictwa w „świętowaniu rocznic” ważnych wydarzeń z naszej polskiej historii. Ponadto uczniowie mogą uczestniczyć w lekcjach regionalnych – pozwalających na poznanie naszej lokalnej ojczyzny. Realizowali także konkursy szkolne: historyczno- literacki, fotograficzno- historyczny „Lokalne miejsca pamięci narodowej”, a także brali udział w Olimpiadzie z przedsiębiorczości.

Pan Profesor od lat prowadzi szkolny zespół wokalny o nazwie CKN (od inicjałów naszego patrona Cypriana Kamila Norwida)