Lekcja Stan wojenny w źródłach historycznych

W ramach realizacji projektu uczniowie klasy 3A uczestniczyli w lekcji o stanie wojennym w PRL-u. Lekcja oparta była na źródłach historycznych. Uczniowie wysłuchali wykładu, a następnie, wspierani przez nauczyciela, analizowali źródła dotyczące stanu wojennego, poznając w ciekawy sposób ten etap trudnej polskiej historii.