Informacje o zdrowiu psychicznym

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – biuletyn NFZ
Zachęcamy rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych do zapoznania się z biuletynem NFZ Ze Zdrowiem. Numer piąty magazynu jest poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży.

Piąty numer biuletynu Narodowego Funduszu Zdrowia Ze Zdrowiem został poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Rodzice, nauczyciele i dyrektorzy znajdą w nim informacje dotyczące m.in.:
wspierania rozwoju psychicznego dziecka od pierwszych chwil jego życia,
znaczenia życzliwości, rozmowy i bliskiej więzi dla zdrowia psychicznego dziecka,
nauki samoakceptacji,
przyczyn kryzysu psychicznego i reagowania na ten kryzys,
wsparcia zapewnianego w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Numer poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży można pobrać ze strony https://liblink.pl/J6G808xfJx

Pozostałe numery biuletynu NFZ znajdują się na stronie https://liblink.pl/22cWe5PPUY

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi przez NFZ.

Źródło:

Ministerstwo Edukacji i Nauki