O szkole

III LO im. C. K. Norwida (dawniej Waltera Szolca) to szkoła z 65-letnią tradycją położona w centrum miasta.

Odznaczona Złotą Odznaką Honorowa za zasługi dla województwa śląskiego od lat dba o wysoki poziom kształcenia i wychowania w duchu wartości kolejnych pokoleń młodzieży. Tylko w ubiegłym roku maturzyści  – laureaci i finaliści olimpiad i konkursów – zdobyli 7 indeksów wyższych uczelni.

Norwid od lat specjalizuje się w nauce j. obcych (angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego), ucząc ich nie tylko w ramach obowiązkowych zajęć w szkole, ale również w bezpośrednich kontaktach z cudzoziemcami – programy międzynarodowe, wolontariat studencki (AIESEC), polsko – amerykański program wymiany naukowej. W zależności od potrzeb  młodzież ma możliwość nauki j. angielskiego biznesu lub angielskiego w turystyce. Sprawdza się nauka j. niemieckiego według programu autorskiego. W tym roku młodzież uczestniczyła w warsztatach „Współczesna Rosja” prowadzonych przez studentów filologii rosyjskiej UŚ. Wysoki poziom owocuje co roku liczbą maturzystów kontynuujących naukę języka na wyższych uczelniach. W tym obszarze uczelnią partnerską jest Uniwersytet Malone z USA.

Najwięcej maturzystów wybiera jako przedmiot dodatkowy  geografię. Jej naukę wspomaga współpraca ze Szkołą Wyższą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej oraz Wydziałem Nauk o Ziemi UŚ. Eksperymentalnie od ubiegłego roku jest realizowany program klasy turystycznej.

Dobrze odnajdują się w szkole uczniowie utalentowani humanistycznie, mogący się uczyć j. polskiego i wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Szkolny Klub Myśli Społeczno – Politycznej oraz Klub Debat dopełniają ofertę w tym zakresie. Uczniowie Norwida trzy razy w rzędu reprezentowali województwo śląskie na Sejmie Dzieci i Młodzieży w Warszawie oraz wygrywali konkursy ogłoszone prze Kancelarię Prezydenta. Warsztaty prowadzili m.in.: Jerzy Buzek, Elżbieta Bieńkowska, Marek Borowski, Anna Maria Wesołowska, Bartosz Węglarczyk.

Pasje artystyczne są realizowane w ramach grupy teatralnej A(p) ovo i zespołu wokalno – muzycznego.

W ubiegłym roku maturzyści z Norwida uzyskali wysokie wyniki na egzaminie z matematyki. Uczona z zastosowaniem tablicy interaktywnej, z dużą dbałością o indywidualny rozwój ucznia jest mocną stroną szkoły.

Norwid to szkoła, w której panuje dobra atmosfera. Tworzą ją ludzie, którym wzajemnie na sobie zależy. Jest realizowanych wiele projektów uczniowskich jak np. „Otwórz oczy na sztukę” czy Noce Historyczne.

Jednym z priorytetów jest preorientacja zawodowa. Maturzyści przechodzą testy predyspozycji zawodowych – współpraca ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej (uczelnia partnerska). Absolutnym hitem są warsztaty coachingu.

 

Tegoroczna oferta edukacyjna, po głębokiej analizie rynku pracy, koncentruje się wokół konkretnych zawodów. Jest to duże ułatwienia dla gimnazjalistów i ich rodziców myślących poważnie o przyszłości.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast