Projekt Gdy gaśnie pamięć ludzka…

Z dumą powiadamiamy społeczność z 3 LO im. Cypriana Kamila Norwida w Będzinie, że uczniowie przystąpili do projektu: Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!

Organizatorem  przedsięwzięcia jest Śląski Kurator Oświaty. Cel główny projektu to przygotowanie dzieci i młodzieży województwa śląskiego do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.