Samorząd Uczniowski 2020/2021

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodnicząca: 

Oliwia Czapla

Z – ca przewodniczącej:

Wiktoria Lorens

Skarbnik:

Olga Karcz

Sekretarz:

Marta Małecka

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

mgr Karina Usarek

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast