Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodnicząca: Karolina Koprowska
Z- ca przewodniczącej: Monika Wit
Sekretarz: Sebastian Stupiński
Skarbnik: Paulina Grzeszna

Accessibility
Zamknij