Samorząd Uczniowski 2019/2020

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodnicząca: 

Wiktoria Lorens

Z- ca przewodniczącej:

Natalia Deńca

Członkowie:

 Wojciech Wiewiura

Iga Świder

Adriana Wacławczyk

Alicja Piechniczek

Wojciech Wita

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast