Archiwum - lipiec 2023

Projekt ASPE już zakończony

W dniu 30 czerwca 2023 roku zakończył się w naszej szkole projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż”, który umożliwił zatrudnienie w naszej szkole dwóch asystentek dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dziękujemy Pani Agnieszce i Pani Wiktorii za współpracę:) Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.