Laureaci XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Twórczość ze szkolnej ławy”

Laureaci XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Twórczość ze szkolnej ławy”

III Liceum Ogólnokształcące gościło Laureatów  XXXI Ogólnopolskiego Konkursu  Literackiego „Twórczość ze szkolnej ławy”. Uroczystość  podsumowania Konkursu  i wręczenia nagród uświetnili swą obecnością honorowi goście. Dyrektor III LO mgr Anna Wacławczyk szczególnie ciepło powitała inicjatora Konkursu, pana Jack Golonkę, jurora tegorocznej edycji, animatora kultury, poetę związanego z Będzinem od lat.
Wśród gości znalazły się również pani Halina Wesołowska, prezes Zarządu Stowarzyszenia Dobre ręce oraz pani Grażyna  Polasiak – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Dobre ręce – współorganizatora projektu.
Pan Jacek Golonka w latach 90. był twórcą i organizatorem konkursów poetyckich „Zagłębiowski Pegaz” i „Twórczość ze szkolnej ławy”.  Kierując słowa  do uczestników spotkania, wyraził uznanie dla ich talentów i pracy, a także odczytał własne  wiersze.
Głos zabrała również  pani Halina Wesołowska, sugerując, że aktualna edycja Konkursu,  tym razem przebiegająca w murach III LO, rozpoczyna kolejny, trzydziestoletni etap tego znanego w całej Polsce i cenionego przedsięwzięcia.
Celem projektu  było nie tylko zachęcenie utalentowanej młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej, ale także integrowanie uczniów  przejawiających zainteresowania literackie. I to się udało. W salonie literackim, w który przemieniła się norwidowska aula spotkali się poeci i prozaicy z Rybnika, Myszkowa, Wojkowic, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi; duchem byli obecni laureaci z bardziej odległych miejscowości – Lublina, Malborka, Stargardu, Olsztyna i innych zakątków Polski. Spotkanie stało się – jak na salon literacki przystało – okazją do rozmów przy kawie o sztuce słowa. Pan Jacek Golonka dzielił się z młodymi adeptami tejże sztuki swoimi przemyśleniami i doświadczeniem.
O tym, że poziom nadesłanych prac był bardzo wyrównany, poinformowała koordynatorka Konkursu mgr Elżbieta Kaszyńska, co skłoniło zespół jurorów do przyznania wielu równorzędnych nagród.
W tegorocznej edycji konkursu zwycięzców wyłonili:
pan Jacek Golonka,
a także nauczycielki języka polskiego z różnych szkół:
mgr Iwona Skubis,
mgr Elżbieta Gwiazda,
mgr Agnieszka Górska – Dworak,
mgr Izabela Janiszewska,
oraz mgr Elżbieta Kaszyńska  – przewodnicząca Komisji Konkursowej.
Dziękując wszystkim autorom za tak liczny udział w przedsięwzięciu organizatorzy zadedykowali im  koncert Norwidowskiego Zespołu Muzycznego  pracującego pod kierunkiem profesora Roberta Kocjana.
Wszystkim laureatom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu  Literackiego „Twórczość ze szkolnej ławy”.
 Oprawę fotograficzną uroczystości wykonał Pan Victor Grados.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast