„MŁODZI W AKCJI”- NORWIDOWSKA KRONIKA SPORTOWA

„MŁODZI W AKCJI”- NORWIDOWSKA KRONIKA SPORTOWA

W roku szkolnym 2018/2019 grupa projektowa z III LO im. C.K. Norwida realizowała kolejną edycję programu „Młodzi w Akcji” – Kronika Sportowa.
“Młodzi w Akcji” to ogólnopolski program, którego celem jest rozwijanie umiejętności pracy metodą projektu w grupie oraz popularyzowanie sposobów, dzięki którym młodzi ludzie mogą kreatywnie spędzać wolny czas.
W ramach naszego projektu promowaliśmy aktywny sposób spędzania wolnego czasu, odnajdywaliśmy dawne gry i zabawy naszych rodziców i dziadków. Próbowaliśmy zachęcić młodzież do aktywności fizycznej; „oderwać” młodego człowieka od ekranu komputera, tabletu czy telefonu. Przekonywaliśmy, że gry i zabawy zespołowe mogą przynieść wiele korzyści.
Zaplanowaliśmy swoje działania, zmierzające do wydania Kroniki Sportowej, a zatem udokumentowania dawnych znanych, lubianych gier i zabaw zespołowych, dzisiaj już niestety zapomnianych. Wybraliśmy gry i przeprowadziliśmy szereg wywiadów z osobami znającymi ich zasady. Na podstawie zdobytej wiedzy ,,odświeżyliśmy” i unowocześniliśmy je.
W ramach projektu przeprowadziliśmy szereg warsztatów z pokazem dawnych gier i zabaw. Pierwsze zajęcia odbyły się z przedszkolakami z prywatnego przedszkola „Dobry Start” w Będzinie. W kolejnych wykładach uczestniczyła młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie. Ostatnimi gośćmi były dzieci ze świetlicy przy Parafii Jana Chrzciciela w Będzinie. Wszystkim grupom wręczyliśmy pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki.


Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast