W HOŁDZIE PATRONOWI

W HOŁDZIE PATRONOWI

W dniu 24 września urodził 1821 roku nasz PATRON – Cyprian Kamil Norwid. 200 lat temu, w niewielkim majątku Laskowo – Głuchy, przeszedł na świat jeden z niewielu w y b i t n y c h twórców poezji, rysunków, rycin… Niepokorny, nierozumiany, lekceważony, a jednak to jego głos do dziś wybrzmiewa jednoznacznymi wartościami i postawami.

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 – Rokiem Norwida. Dla społeczności w III LO jest to tym ważniejsze, że nasze liceum świętuje w 2021 roku 25. rocznicę nadania szkole imienia Cypriana Kamila Norwida.

Bycie uczniem Norwida zobowiązuje do prawdy, szacunku wobec drugiego człowieka, właściwego rozumienia przywileju wolności; zobowiązuje do nowoczesnego patriotyzmu. Pamiętajmy o tym dziś, jutro i przez całe życie.

To ogromny honor być uczniem w Norwidzie,

być nauczycielem w Norwidzie

i być dyrektorem w Norwidzie.


Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast