Niezwykłe spotkanie, dziękujemy!

Niezwykłe spotkanie, dziękujemy!

W ramach Szkolnego Programu Profilaktycznego uczniowie naszego liceum uczestniczyli w niezwykłym spotkaniu z aktorem – Panem Lechem Dyblikiem. Zaproszenie otrzymaliśmy od Pana Sebastiana Szaleńca – Starosty Powiatu Będzińskiego. Prelekcja profilaktyczna odbyła się w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie. W trakcie spotkania aktor opowiadał m.in. o historii swojego życia, o motywach, które skłoniły go do podjęcia studiów aktorskich, o początkach kariery i jej rozwoju. Mówił też o trudnych doświadczeniach, jak alkoholizm i wychodzenie z uzależnienia. Tym poruszającym opowieściom towarzyszyły rosyjskie ballady, które śpiewał aktor ballad przy akompaniamencie gitary. Celem prelekcji było uświadomienie młodym ludziom, z jaką łatwością można popaść w nałóg oraz jakie niebezpieczeństwa niosą za sobą uzależnienia.


Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast