Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Pomaganie jest terapeutyczne!

Ostanie wydarzenia za naszą wschodnią granicą spowodowały, że wszyscy poczuliśmy głęboką solidarność z narodem ukraińskim. Cała społeczność 3 LO zaangażowała się w zbiórkę darów dla uciekających przed wojną ludzi, szukających bezpiecznego schronienia w naszym kraju.

Wszystkie zebrane dary w postaci leków, odzieży, koców, suchego jedzenia, środków higienicznych zostały przekazane do UM Będzin, skąd powędrowały do potrzebujących.