Ważne! Dofinansowanie do podręczników dla uczniów z orzeczeniami!