Lekcja polskiego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej

Lekcja polskiego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej

Lekcja polskiego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej
Klasa 3a uczestniczyła w lekcji bibliotecznej “Będzińscy Żydzi” poświęconej losom ludności żydowskiej od XVI wieku do czasów II wojny światowej. Uczniowie wysłuchali prelekcji pani Anny Garlacz oraz zobaczyli obfitującą w materiały historyczne prezentację multimedialną. Zajęcia w będzińskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej stanowiły dla maturzystów dopełnienie zdobytej z literatury wiedzy o Holocauście.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast