105. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

105. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest Ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania.

W naszym 3 Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida zorganizowano uroczystą akademię poświęconą upamiętnieniu odzyskania przez Polskę niepodległości. Przygotowany przez młodzież program artystyczny był pełną emocji podróżą przez historię Polski, ukazującą trudy związane z okresem niewoli oraz heroiczne starania Polaków o wolność. Śpiewane pieśni patriotyczne, recytacje i symboliczny gest zapalenia znicza przy mogile powstańczej podkreśliły jedność społeczności szkolnej w duchu patriotyzmu i szacunku dla historii narodowej.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005 r.