Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce

Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce

23 marca 2017 młodzież z klasy I   uczestniczyła w warsztatach ekologicznych w Parkach Krajobrazowych woj. śląskiego w Będzinie.

Uczniowie obejrzeli ciekawą prezentację dotyczącą ochrony roślin i zwierząt w Polsce.  Odpowiadali na zadawane  pytania np. Jakie znamy ssaki chronione w Polsce?  Które ptaki są pod ochroną?  Co to jest ochrona ścisła, częściowa?

Ciekawym punktem spotkania było rozwiązywanie krzyżówki tematycznej. Uczniowie wykonali plakaty roślin, które oznaczyli według klucza.

Była to interesująca  lekcja pozwalająca na zainteresowanie środowiskiem przyrodniczym, jego bogactwem i pięknem.

Opiekun: Ewa Bijak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast