NORWID laureatem projektu ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2017

NORWID laureatem projektu ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2017

W dniu 21 kwietnia 2017 roku w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach odbyła się  uroczystość wręczenia nagród w konkursie Zielona Pracownia. Projekt zorganizowany po raz trzeci przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ma wspierać rozwój naukowy dzieci i młodzieży oraz uczyć szacunku dla przyrody. Nasza szkoła  –  jest pierwszą szkołą ponadgimnazjalną w powiecie będzińskim, która wygrała projekt na dofinansowanie zielonej pracowni. Sukces – tym większy, że w konkursie wzięło udział 132 szkoły  z województwa śląskiego! Liczył się pomysł na zagospodarowanie przestrzeni, jej funkcjonalność estetyka,  kreatywność oraz innowacyjność rozwiązań –  nad tym pracowały autorki projektu p. Dyrektor Anna Wacławczyk – nauczyciel matematyki, p. Agata Abram – pedagog szkolny oraz  p. Renata Piechowicz – Popczyk – nauczyciel geografii. Świetny pomysł na edukację ekologiczną i wymarzona pracownię wysoko oceniłoJury Komisji konkursowej przyznając naszemu liceum tytuł LAUREATA oraz nagrodę finansową dla szkoły.
Głównym celem projektu było stworzenie takiej przestrzeni dla uczniów, w której nauka jest przyjemnością i przygodą! Projekt naszej zielonej pracowni pt. CZTERY ŻYWIOŁY I CZŁOWIEK miał zwrócić uwagę na ciągle pogarszający się stan środowiska naturalnego i uwrażliwienie młodych ludzi na poszukiwanie coraz skuteczniejszych sposobów dbania  o otaczającą przyrodę. Zależało nam również na tym, by rozpoczynającym w nowym roku szkolnym 2017/18 uczniom klas pierwszych  – obecnym  gimnazjalistom, zaproponować naukę nie tylko  na wysokim poziomie merytorycznym ale także w przestrzeni, która ma być innowacyjna, estetyczna, dobrze wyposażona. Modernizacja pracowni umożliwi stworzenie warunków do nowoczesnej edukacji, da szansę korzystania z atrakcyjnych środków dydaktycznych i najnowszych rozwiązań technologicznych. Cieszymy się  i dziękujemy  za wsparcie organowi prowadzącemu –  Pani Naczelnik Wydziału Oświaty i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego w Będzinie Renacie Zmarzlińskiej – Kulik, szczególnie zaś za przychylność Pana Starosty Powiatu Będzińskiego Arkadiusza Watoły w realizowaniu  projektu.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast