Lekcje z ZUS

Lekcje z ZUS

W miesiącu listopadzie uczniowie klasy 1 a podczas lekcji podstaw przedsiębiorczości będą realizować ogólnopolski projekt LEKCJE Z ZUS.
Jest to pierwszy, autorski, projekt ZUS, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.
Po realizacji projektu chętni uczniowie mogą wziąć udział w olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” .
Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast