„Chrońmy ziemię dla mnie i dla ciebie”

„Chrońmy ziemię dla mnie i dla ciebie”

 Młodzież NORWIDA wzięła udział w akcji ekologicznej sprzątania świata. Uczniowie mieli wyznaczony teren, który solidnie posprzątali. Efektem pracy był czysty teren nad Czarną Przemszą J od strony ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Krasickiego. Co roku dzięki takiej akcji zbiera się setki ton śmieci – liczba ich nie maleje; na miejsce zebranych wyrzucane są nowe. Głównym celem akcji nie jest wyłącznie zbiórka śmieci – lecz  przede wszystkim zmiana nawyków w codziennym życiu polegająca na robieniu świadomych zakupów( kupowanie rozważne, w opakowaniach ekologicznych, nabywanie rzeczy trwałych, wielokrotnego użytku), unikaniu tworzenia odpadów i odpowiednim nimi gospodarowaniu. Podsumowaniem akcji zorganizowanej przez Wydział Środowiska i Leśnictwa oraz Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Będzinie wspólnie z Ośrodkiem Edukacyjnym  Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego był piknik połączony z konkursami wiedzy ekologicznej dla licealistów powiatu będzińskiego. W jednym z nich nasze uczennice Monika Wit i Nicola Czenczek zdobyły nagrody! Za hasło promujące akcję „Chrońmy ziemię dla mnie i dla ciebie” nagrody wręczył Starosta Będziński Arkadiusz Watoła. Gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych ekologicznych aktywnościach!

Agata Abram


Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast