Dziękujemy Panu Staroście

Dziękujemy Panu Staroście

Ta piękna, szklana statuetka to wyraz podziękowań, które na ręce Pani Dyrektor Anny Wacławczyk przekazał dla całej społeczności 3 LO Starosta Będziński Pan Sebastian Szaleniec za zaangażowanie i trudną pracę w czasie pandemii.


Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast