Kolejny sukces – umowa z UŚ podpisana!

Kolejny sukces – umowa z UŚ podpisana!

W dniu 23 czerwca 2022 roku w Katowicach podpisano umowę o współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, który reprezentowała Prodziekan ds. rozwoju Wydziału Humanistycznego – dr hab. Lucyna Sadzikowska, prof. UŚ a III Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Będzinie, które reprezentowała Dyrektor – mgr Anna Wacławczyk.

Mamy już studentów w Uniwersytecie Młodych Naukowców UŚ, czas iść dalej…