NARODOWE CZYTANIE BALLAD I ROMANSÓW

NARODOWE CZYTANIE BALLAD I ROMANSÓW

W roku POLSKIEGO ROMANTYZMU czytaliśmy z całą Polską przepiękne “Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. To właśnie 1822 rok – ukazanie się I. tomu Poezji Mickiewicza, które zawierały “Ballady i romanse” – uznaje się w naszej ojczyźnie za początek niezwykłej epoki romantyzmu.

Czucie i wiara silniej mówi do mnie,
Niż mędrca szkiełko i oko.
(Romantyczność)

Ktokolwiek będziesz w Nowogródzkiej stronie,
Do Płużyn ciemnego boru
Wjechawszy, pomnij zatrzymać twe konie,
By się przypatrzyć jezioru.
Świteź tam jasne rozprzestrzenia łona,
W wielkiego kształcie obwodu,
Gęstą po bokach puszczą oczerniona,
A gładka jak szyba lodu.
Jeżeli nocną przybliżysz się dobą
I zwrócisz ku wodom lice:
Gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą
I dwa obaczysz księżyce.
(Świteź)

Od dworu, spod lasa, z wioski,
Smutna wybiega dziewica,
Rozpuściła na wiatr włoski
I łzami skropiła lica.
(Rybka)

Te piękne prace plastyczne wykonały uczennice z klasy 1A – Paulina i Zuzanna! Dziękujemy:)